Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Články > Finanční gramotnost > Odpovědnost, ach ta odpovědnost, aneb pojistka na blbost a další užitečné věcičky
*

Odpovědnostní pojistky

„Já jsem nejopatrnější na světě, co bych kde mohl udělat za průš… KŘACH. Ehm…“ Ano, běžná praxe. Nehody se stávají denně, někdy větší někdy menší. Velmi mě zaráží, jak malé procento lidí řeší něco, jako jsou odpovědnostní pojistky. Cože to vlastně je? Odpovědnostní pojistky jsou takové pojistky, které hradí, kompenzují Vámi způsobenou škodu nějaké další osobě, a to jak fyzické, tak i právnické. Nejznámější jsou tyto odpovědnostní pojistky: povinné ručení, občanská odpovědnost, odpovědnost zaměstnance, odpovědnost z držby nemovitosti

.

Povinné ručení

O povinném ručení jsme si povídali již minule, takže ve stručnosti – je to vlastně pojistka za odpovědnost provozu motorového vozidla. Kryje škody jak finanční, věcné, tak i škody na zdraví. Je zákonem povinné, možná i proto je z odpovědnostních pojistek nejrozšířenější. Smutné. Jakmile něco není nařízeno, téměř nikdo to neřeší…

.

Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost, známa také jako pojistka na blbost, kryje škodu způsobenou v běžném občanském životě. Kryje újmu na zdraví, škodu na věci, následnou finanční újmu a nově, díky občanskému zákoníku, také nemajetkovou újmu. Tato „blbůstka“ stojí řádově stovky korun ročně, nejběžnější cena je něco kolem 500 Kč za rok a opravdu se vyplatí. Jak já říkám, lepší mít a nepoužít, než potřebovat a nemít. De facto Vám může zaplatit téměř jakoukoliv rozbitou a poničenou věc. Mobilní telefony a jinou elektroniku, pro lidi žijící v bytech je nepostradatelná, neboť se z ní kryje škoda v případě vyplavení sousedů, dokonce se vztahuje i na domácí zvíře a škodu, kterou někde způsobí. Výhodou je, že se vztahuje na lidi se stejným trvalým bydlištěm. Takže za směšných pár korun ročně může být pojištěna celá rodina.

.

Zaměstnanecká odpovědnost

Odpovědnost zaměstnance je určena pro zaměstnané lidi. I v zaměstnání můžete neopatrností způsobit nějakou škodu, třeba i jen v kanceláři. Stačí zavadit o kabel, strhnete monitor ze stolu a škoda je na světě. A takovou škodu po Vás zaměstnavatel samozřejmě může chtít zaplatit. Vy, kteří pracujete s nějakými cennými věcmi či materiálem můžete způsobit i mnohem větší škody, než je třeba rozbitý monitor. Řádově to mohou být i statisíce. Naštěstí pro Vás - zaměstnavatel po Vás může žádat maximálně 4,5 násobek vaší hrubé mzdy. Zbytek si musí hradit ze svého. Nemá proto cenu být pojištěn na vyšší částku, než právě onen 4,5 násobek hrubé mzdy. Po podnikatele existuje něco obdobného, provozní odpovědnost.

.

Odpovědnost z držby nemovitosti

Odpovědnost z držby nemovitosti se vidí málokdy, v zásadě se sjednává jen u pojištění domu či domácnosti a její smysl spočívá v krytí škod způsobených držbou nemovitosti. Nejjednodušší bude vysvětlit si to na příkladě. V zimě se na střechách domů tvoří rampouchy, stačí, aby nějaký spadl a poničil auto parkující u Vašeho domu. Takovou škodu by pak hradila pojišťovna. Nebo pokud by při silné bouři například uvolněná střešní taška něco rozbila u sousedů. Příkladů může být mnoho…


Autor: Martin Karásek
Publikováno: 15. 10. 2015