Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
*

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU - NA DŮCHOD

Produkty podpořené a státem určené k nashromáždění a zhodnocení peněz do důchodového věku jsou v zásadě tři. Nikdo netvrdí, že se pro tyto účely nedají použít i produkty jiné, v jiných ale není tak markantní podpora ze strany státu. Časem finanční instituce přicházely s matoucími názvy všemožných produktů, které měly klientům finančně zabezpečit stáří, nicméně to byl povětšinou pouze marketingový tah a hodně lidí naletělo ve snaze mít v důchodu pár peněz na přílepšenou. Vysvětlíme si ony tři typy produktů: doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření a penzijní připojištění. Považuji za důležité ještě zmínit, že současná důchodová situace v ČR je natolik tristní, že při vidině bohatého důchodu nespoléhejte jen na tyto produkty. Berte je pouze jako mžnost přilepšení si, nikoliv jako záruku finančního zabezpečení na stáří.

.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který vystřídal svého předchůdce, a to penzijní připojištění. Je určen pro naspoření si (nainvestování si) nějaké finanční rezervy na přilepšenou k důchodu. Má státní podporu ve formě příspěvků a jejich výše se odvíjí od toho, kolik peněz si klient do produktu posílá. Klient si zároveň může zvolit investiční strategii, podle které by se jeho finance měly zhodnocovat. Tento produkt spadá do třetího pilíře důchodového systému.

.

Důchodové spoření

Důchodové spoření je produktem důchodové reformy zavedené počátkem roku 2013. Jeho princip spočívá v odkládání si části hrubé mzdy a doposud posílaných dávek na sociální pojištění ze mzdy na svůj vlastní účet určený jako finanční polštář do důchodu. Zde neexistují žádné státní příspěvky, klient si opět volí investiční strategii, kterou se budou jeho peníze zhodnocovat. Tento produkt je produktem druhého pilíře důchodového systému.

.

Penzijní připojišění

Penzijní připojištění už bohužel sjednávat nelze. Jeho prodej skončil koncem roku 2012. Je to produkt opět určený na přilepšení si v důchodovém věku, funguje velmi podobně, jako jeho nástupce doplňkové penzijní spoření. Také disponuje výhodou státních příspěvků a navíc i garantovaným plusovým zhodnocením. Pokud jej vlastníte, rozhodně ho zbytečně nerušte, znovu už si ho nezaložíte.