Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
*

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU - NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Do neživotního pojištění obecně zahrnujeme pojistné produkty, které se vážou k nějakému majetku, ať už k movité věci či nemovitosti. Také se sem řadí všechny druhy odpovědnostních pojistek. Postupně si vysvětlíme následující produkty: havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a obytných budov, pojištění občanské odpovědnosti (na blbost), pojištění podnikatelských rizik, pojištění právní odpovědnosti, pojištění zaměstnanecké odpovědnosti, pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti, povinné ručení

.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání majetek, vozidlo, klienta. Pokud se s autem něco stane, klient za to od pojišťovny dostává peníze, za které může vozidlo opravit. Není zákonem povinné, jako povinné ručení. Je pouze dobrovolné a zcela na vůli samotného klienta, zda si svoje auto bude chránit, či nikoliv. Havarijní pojištění se vztahuje jak na havárie vozu, tak i na odcizení, živelné pohromy, poškození zvěří či vandalismus. U většiny pojišťoven je možnost tato rizika volně kombinovat

.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti pojišťuje vybavení samotné domácnosti klienta, ať už je to nábytek, spotřebiče, elektronika či různé další předměty vyšší i nižší hodnoty. Je zde možné připojistit specifické věci, které jsou něčím ojedinělé až vzácné. U každé pojišťovny je rozsah pojištění maličko odlišný, od požáru přes vytopení až po krádež. Hodně lidí toto pojištění podceňuje, protože neví, co vše lze pojistit a hlavně, že může pojistka obsahovat i různé asistenční služby, které se mohou v případě nouze hodit.
Přečtěte si celý článek o pojištění domácnosti

.

Pojištění nemovitosti a obytných budov

Pojištění nemovitosti se vztahuje na nějakou nemovitost, která je tak pojištěna na základní pojistné nebezpečí, jakým může být požár, pád letadla, výbuch, vichřice, úder blesku a mnohé další. Základ se opět může mírně lišit dle toho, u jaké pojišťovny produkt uzavřeme. Je zde možné pojistit i stavební součásti, různé přilehlé menší stavby jako například garáž, pergolu či bazén.

.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti je také známé jako pojistka na blbost. Přijde vhod každému, kdo neúmyslně způsobí nějakou škodu. Například rozbité zboží v obchodě, omylem rozbité okno souseda a podobné nehody. Výhodou je, že pojistka se vztahuje na všechny lidi ve stejné domácnosti (trvalé bydliště). To znamená, že stačí, aby si ji v rodině uzavřel jeden člověk a kryta je celá rodina. Dokonce i s domácími zvířaty.
Přečtěte si celý článek o občanské odpovědnosti

.

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik je určeno osobám podnikajícím v jakémkoliv odvětví. Živnostníci, případně firmy si v této pojistce mohou nechat pojistit svůj vlastní majetek k podnikání určený a také i odpovědnost z výkonu podnikatelské činnosti. Ta slouží k náhradě škod klientů, které by nechtěně firma či živnostník výkonem podnikání poškodili. Příkladem může být třeba malíř, který svou neopatrností rozbije u klienta v domácnosti nějaké nádobí, stěhovák upustí almaru a podobně.

.

Pojištění právní odpovědnosti

Pojištění právní odpovědnosti je pojistka určená pro případ právních problému ať už ze soukromého, či podnikatelského práva. Záleží na variantě a typu balíčku, v jakém se klient nechá pojistit. Jde o možnosti právní pomoci a ochrany v případě, kdy je potřeba – když na nás chce někdo podat žalobu, když my chceme na někoho podat žalobu a spousta dalších věcí práva se týkajících.

.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti je určeno všem zaměstnaným lidem. Pokud by v práci způsobili svému zaměstnavateli nějakou finanční škodu, zaměstnavatel po nich může požadovat tuto škodu uhradit z vlastních peněz. Může tak však vyžadovat pouze do výše čtyř a půl násobku hrubé mzdy. Proto by tedy každý zaměstnanec měl mít tuto pojistku zařízenou, aby i v případě náhody nemusel peníze platit on sám, ale zaplatila za něj podobné průšvihy v práci pojišťovna.
Přečtěte si celý článek o zaměstnanecké odpovědnosti

.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti je méně známé u klientů, nicméně taky má svůj význam. Tato pojistka se vyplatí v případě škody, kterou způsobí naše nemovitost bez našeho úmyslného přičinění se. Příkladem může být pád rampouchů na sousedovo auto, pád stromu a poškození věcí souseda, padající střešní taška a tak dále. Zkrátka finančně kryje škodu způsobenou naší nemovitostí.

.

Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti

Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti je velmi obdobné, jako z držby nemovitosti. Opět se zde pojišťuje na škodu, kterou můžeme způsobit někomu jinému tím, že vlastníme nějakou domácnost. Příklad je například vytopení bytu souseda tím, že nám v domácnosti prasklo potrubí. Toto pojištění, případně občanská odpovědnost se rozhodně vyplatí všem, kdo bydlí v bytech a mohou tak někomu neúmyslně způsobit trable nějakými potížemi v domácnosti.

.

Povinné ručení

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna motorová vozidla, která jsou přihlášena do provozu. Jedná se o odpovědnostní pojistku, ze které se případně vyplácí peníze člověku, kterého vlastním autem poškodíme. Pokud tedy někoho nabouráme, z povinného ručení, které na auto máme uzavřené, se poškozenému člověku vyplatí peníze. Povinné ručení nechrání náš vlastní majetek, ale ten cizí. U některých pojišťoven je možné si k povinnému ručení sjednat ještě například pojištění střetu se zvěří a podobné doplňky.
Přečtěte si podrobnější článek o povinném ručení