Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Neživotní pojištění > Pojištění domácnosti
*

Pojištění domácnosti

.

Základní charakteristika

Pojištění zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře / limitu plnění). Pojištění domácnosti kryje například škody způsobené živelnými pohromami, loupeží či prasklými vodovodními trubkami, kompletní seznam pojistných rizik je vždy závislý na pojišťovně, u které se pojistíme.

Cena pojištění domácnosti záleží především na rozsahu krytí, na kolik chceme domácnost pojistit, ale také na cenu může mít vliv i adresa nemovitosti, v níž se domácnost nachází.

.

Co je předmětem pojištění?

TPojistit lze movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

.

Výše pojistného plnění

V případě vzniku škody vám bude pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění, a to do výše pojistné částky uvedené ve smlouvě. Pojistnou částku, tedy cenu domácnosti, na kterou se pojištění vztahuje, a ze které je odvozena výše pojistného, lze vypočítat několika způsoby:

Pojištění domácnosti zaručuje vysoké plnění. Náhradu za pojištěné věci dostanete zpravidla v tzv. nových cenách = pojišťovna vám vyplatí tolik peněz, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit. Opotřebení se uvažuje jen u věcí, jejichž cena v době těsně před pojistnou událostí činila méně než 50 % jejich nové ceny

.

Limity pojištění u pojištění domácnosti

V jednotkách až desítkách procent z pojistné částky je stanoven limit u elektronických a optických přístrojů a nosičů (cca 10 - 15 %), věcí osobní potřeby (cca 2 %), příslušenství či náhradních dílů aut (cca 5 %) nebo stavebních součástí (cca 10 %).

Desetiprocentním limitem bývají také omezeny škody způsobené vandalismem nebo škody na věcech zvláštní hodnoty. Zde platí i limit v podobě pevné částky, nejčastěji maximálně 300 000 Kč, přičemž za jednu věc je limit stanoven na 50 000 Kč.

V řádech desítek tisíc se pohybují limity u škod na domácích zvířatech (20 000 Kč), věcech sloužících k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti (30 000 Kč) nebo na sportovních potřebách (40 000 Kč).

Cennosti obecně bývají omezeny limitem ve výši 10 %, škody na penězích a ceninách mohou být omezeny ještě pevným limitem (např. 10 000 Kč).

Na věci, ke kterým nemá pojištěný doklad (o zakoupení, dědictví, znalecký posudek), může být stanoven zvláštní limit (např. max. 50 000 Kč za každou věc).

Jednotlivé limity se dají i navyšovat, ovšem má to velmi značný dopad na celkovou cenu pojistky. Výše uvedené procentuální limity jsou pouze orientační, opět se mezi pojišťovnami liší.

.

Faktory ovlivňující cenu pojištění domácnosti

Každá pojišťovna, která má ve svém portfoliu produktů pojištění domácnosti, má stanoven svůj vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Jeho výši však zpravidla ovlivňuje několik důležitých faktorů. Mezi ty nejzákladnější patří:

.

Šíře pojistného krytí a druhy způsobů pojištění

Základní (běžné, standardní) pojištění - je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí i samostatné věci je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno tzv. limity pojistného plnění.

Nadstandardní (luxusní) pojištění - tento druh pojištění umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí na vyšší částky, než v případě pojištění standardního. Umožňuje tak respektovat mnohdy vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v pojištěné domácnosti.

Doplňkové připojištění - jde o pojištění, které je "doplňkově" nabízeno k hlavnímu pojištění domácnosti, a které tudíž nelze sjednat samostatně (mohou se vyskytnout výjimky). Doplňková připojištění v oblasti pojištění domácnosti slouží k pojištění některých více rizikových souborů věcí či rizik (jako např. jízdní kola, elektronika, stavební součástí, věci sloužící k podnikání, okenní skla, pojištění věcí mimo domácnost).

.

Závěrem

Pojištění domácnosti je dodnes stále velmi podceňováno a považováno za zbytečné. Ačkoliv je průměrná roční cena pojistky kolem 1 000 Kč (ano, záleží na výše uvedeném), mnoha lidem to připadá jako vysoká cena. Přesto dokáže pojištění domácnosti nahradit nemalé finanční škody a z toho důvodu by pro majitele nemovitostí měla být samozřejmostí.

Autor: Jiří Žofaj
publikováno: 18. 9. 2016

Ještě by Vás mohlo zajímat...

Odpovědnost, ach ta odpovědnost, aneb pojistka na blbost a další užitečné věcičky
O produktu - Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti