Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Neživotní pojištění > Pojištění odpovědnosti zaměstnance
*

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti

Hodně podceňované a opomíjené pojištění zaměstnanecké odpovědnosti není tak známé, jak by si zasloužilo. Přesto je produktem, který se hodí znát a vědět, jaké nabízí možnosti a jakou poskytuje ochranu.

.

Základní charakteristika

Pokud svému zaměstnavateli způsobíte škodu, mohou nastat dvě situace. Za prvé odčiníte škodu uvedením věci do původního stavu, nebo vám v tom horším případě zaměstnavatel vyměří pokutu, a to až do výše maximálně 4,5 násobku vašeho hrubého měsíčního příjmu. Takovou škodu budete pak muset uhradit ze svých peněz jednorázově, nebo postupným splácením. Předejít těmto nepříjemnostem lze sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání (někteří zaměstnavatelé toto pojištění po svých zaměstnancích přímo vyžadují). Pojištění se hodí právě pro ten případ, kdy po nás zaměstnavatel bude vyžadovat náhradu škody. Pojištění může obsahovat i škody způsobené v souvislosti s řízením vozidla zaměstnavatele. Pojišťovna ovšem nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené např. vyrobením zmetku, vadnou montáží, ztrátou věci či zaviněné po požití alkoholu.

.

Aby vznikla odpovědnost zaměstnance za škodu, musí nastat tyto podmínky:

Vznik škody, při které je zaměstnavateli způsobená škoda v podobě majetkové újmy, která je vyčíslitelná penězi. Může jít o zničení svěřené věci (notebook, telefon) nebo jinou škodu (ušlý zisk).

Porušením povinností zaměstnance, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Nejsou to úkony, které nám zaměstnavatel uložil, ale může se jednat o aktivitu, kterou jsme dělali z vlastní iniciativy, nekonáme-li ji proti výslovnému zákazu zaměstnavatele.

Odpovědnost zaměstnance ze zavinění škody může nastat jen tehdy, pokud mu zaměstnavatel zavinění prokáže. Zaměstnavatel je povinen dokázat zaměstnancovo zavinění, nikoliv že by zaměstnanec dokládal svou nevinu.

.

Na co u zaměstnanecké odpovědnosti dávat pozor?

V první řadě při výběru této pojistky musíte brát v úvahu specifika vaší práce (řízení motorového vozidla zaměstnavatele, pracovní cesty po ČR nebo do zahraničí, služební vybavení - notebook či telefon a další). Důležité je zvolit si správný limit pojistného plnění a vhodné procento či částku spoluúčasti.

.

V jaké výši si sjednat krytí?

Doporučuje se sjednat 4,5 násobek měsíčního výdělku. Při zvýšení platu je dobré tuto částku aktualizovat. Celková cena bude ovlivněna nejen rozsahem případů, na které se krytí bude vztahovat, ale také spoluúčastí. Zde je možné vybrat zpravidla z několika variant. Můžeme si například vybrat variantu, kdy při vzniku odpovědnosti škody a povinnosti hradit ji se podílíme na náhradě škody určitým procentem, nebo pro náš větší klid můžeme zvolit možnost, kdy v této situaci platíme vždy paušální částku a nikdy více.

Cena pojištění závisí na: výši hrubé mzdy (limitu krytí), výši spoluúčasti, územní platnosti, zahrnutí škod způsobených provozem dopravního prostředku zaměstnavatele.

.

Proč se zaměstnanecká odpovědnost vyplatí?

S Pokrývá i čistě finanční škody, kdy nedošlo ke škodě na majetku neb zdraví. Svou odpovědnost můžete pojistit i jako brigádník, voják, hasič, policista.

Autor: Martin Chrpa & Martin Karásek, publikováno: 21. 12. 2015

Ještě by Vás mohlo zajímat...

Odpovědnost, ach ta odpovědnost, aneb pojistka na blbost a další užitečné věcičky O produktu - Pojištění občanské odpovědnosti