Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Ostatní produkty > Běžný účet
*

Běžný účet

Jedná se o jeden ze základních typů bankovních účtů, který má v dnešní době téměř každý. Je základem hospodaření s rodinnými financemi i s financemi firemními. V ČR mají běžný účet v nabídce skoro všechny banky, a to jak pro soukromou, tak pro podnikatelskou klientelu. Za vedení účtu a operace s finančními prostředky na něm si banky účtují různé poplatky, ale díky konkurenci je možné mít základní bankovní účet i zcela zdarma. Málokdo ví, že i na běžném účtu je nějaký úrok. Banky mají povinnost mít na účtech nějaké kladné zhodnocení ve prospěch klienta, ale minimální výše tohoto zhodnocení není definována, takže se oční úroková sazba nejčastěji pohybuje v řádech desetin a setin procent. Najdou se ale i takové účty, které mívají úrok o dost zajímavější, třeba i 1,5%.

.

Účel běžného účtu

Běžný účet slouží zejména k hotovostnímu i bezhotovostnímu platebnímu styku, v tuzemsku, do zahraničí i ze zahraničí. Tyto transakce může klient aktivně provádět prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů. Banka při splnění kritérií může navázat k účtu platební instrumenty, např. trvalé příkazy, svolení k inkasu, vydávání šeků k účtu, pořízení platební karty, internetové nebo telefonní bankovnictví.

.

Specifikace běžného účtu

Jde o účet, evidující finanční transakce mezi bankou, u které je veden a jejím klientem na základě smlouvy klienta s bankou. Jedná se o účet, který si klient zřídil především pro vkládání svých finančních prostředků a jejich užití. Běžný účet má větší možnosti s manipulací vložených finančních prostředků než spořicí, který slouží primárně ke spoření. Běžný účet má oproti spořicímu menší úročení. Běžný účet může být zřízen také v cizí měně, jako tzv. devizový účet. Ale většinou se zřizuje v měně, kterou užívá stát, ve kterém se účet zřizuje.

.

Zřízení běžného účtu

Zřizuje se smlouvou o zřízení a vedení běžného účtu, písemnou smlouvou banky s klientem. Musí obsahovat náležitosti předepsané v obchodním zákoníku. Zřizovatel účtu musí hodnověrně prokázat svou totožnost, pokud účet zřizuje ve zmocnění, musí prokázat a předložit zmocnění. Běžný účet nemůže být anonymní. Zřizovatel účtu musí v souladu s obecnými předpisy vyplnit podpisový vzor, kterým bude stvrzovat své finanční úkony na pobočce banky nebo v případech, kdy je jeho podpis potřeba.

.

Potřebné doklady z založení běžného účtu

.

Další produkty s běžným účtem související


Autor: Martin Chrpa & Martin Karásek, publikováno: 15. 12. 2015


Ještě by Vás mohlo zajímat...

Jak můžeeme všichni ušetřit? Běžné účty bez poplatků!