Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
*

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU - ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění je obecně produktem, kde se klient může pojistit na různá rizika, to nejznámější a ve většině případů nejpotřebnější je riziko pro případ smrti. Existují dva základní druhy životních pojistek a to životní pojištění rezervotvorné (kapitálové, investiční) a rizikové. Jak už název napovídá – rezervotvorné = tvoří se nějaká finanční rezerva. Pak už je jen třeba rozlišit, jestli prostřednictvím investování, nebo spoření. Jaký rozdíl mezi spořením a investováním si můžete přečíst v tomto článku. Nyní se pojďme podívat na ty hlavní typy životního pojištění, jak je snadno identifikovat a udělat si o nich obrázek. Budeme se bavit o: důchodovém pojištění, kapitálovém životním pojištění, investičním životním pojištění, rizikovém životním pojištění a variabilním životním pojištění

.

Důchodové pojištění

Nenechte se zmást názvem toho produktu. V podstatě jde o takový malý marketingový tah komerčních pojišťoven na podporu důchodového systému a přípravu na penzi. Důchodové pojištění není nic jiného, než druh životního pojištění, konkrétně kapitálové životní pojištění, se spořící (ne investiční) složkou. Ta má pro klienty naspořit částku na přilepšenou v jejich důchodovém věku, nicméně díky zhodnocování peněz spořením nelze čekat žádné zázraky. Kolikrát se ani nestačí pokrýt náklady pojišťoven a produkt je ztrátový. Klient má možnost se samozřejmě také připojistit (úrazy, nemoci, úmrtí), dokonce se najdou tarify, které nabízí pojištění nákladů na klientův pohřeb a další věci (mně poněkud nesmyslné). Sami posuďte, jak je tento produkt potřebný.

.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je starší typ životního pojištění. Dnes již není tolik v módě, avšak sjednat se dá stále. Produkt kombinuje zhodnocení finančních prostředků a pojištění na různé druhy rizik. Zhodnocení financí probíhá formou spoření (u starých smluv může být výhodné – garantované a to například 4% a i více!), pokud nejsou garantována zmíněná vyšší procenta, je garantován úrok 2,4%, u novějších smluv (od 2012) 1,9%. A to ještě ne vždy do plné výše a garantován pouze ve smyslu nezáporného zisku. V kapitálovém životním pojištění se může klient pojistit opět jak na úrazy, nemoci, tak i na případ úmrtí.

.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění lze považovat a označit za jakousi náhradu a modernější formu kapitálového životního pojištění. Hlavním rozdílem je fakt, že zhodnocení financí neprobíhá formou spoření, ale v produktu je již zakomponována investiční složka. Díky ní může klient v investičním životním pojištění dosáhnout znatelně vyšších výdělků, než je tomu u kapitálové životní pojistky, nicméně je třeba zdůraznit fakt, že investiční složkou na sebe přebírá klient riziko případného propadu trhu a tudíž nižšího výnosu. Nemá již garantovanou výhodu nezáporného zisku (pokud si nezvolí garantovaný fond v investiční složce).
Podrobnější článek o investičním životním pojištění

.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je opět typem životního pojištění, avšak oproti výše zmíněným obsahuje jen a pouze krytí rizik, v tomto produktu není možné sjednat spořící, ani investiční složku. Nepleťte si ho pouze s rizikovým pojištěním (dvě slova)) - to neobsahuje pojištění na smrt, ale jakákoliv jiná připojištění.

.

Variabilní životní pojištění

Variabilní životní pojištění je typ investičního životního pojištění. Variabilní je z toho důvodu, že má klient na výběr, co všechno bude produkt obsahovat. V zásadě jsou tři varianty: 1. mít v produktu jen investiční část, 2. mít v produktu jen pojistné krytí, 3. kombinaci investování a zároveň pojistného krytí. Někdy se tomuto typu životního pojištění říká také univerzální.