Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
*

PROJEKT POJIŠTĚNÍ PRO SPORTOVCE

*

Čím se zabývá projekt pro sportovce?

Projekt pro sportovce vznikl kvůli častým chybám klientů při sjednávání si úrazových pojistek s ohledem na jejich sportovní aktivity. Je hodně velký rozdíl v tom, zda jste sportovec amatér, profesionál, nebo jen příležitostný. Pro pojišťovny je sportovní aktivita rizikem, které Vám zohlední v ceně pojistného krytí, samozřejmě negativně, připlatíte si. V tomto projektu řešíme pro všechny kategorie sportovců efektivnost jejich úrazového krytí s ohledem na úroveň jejich sportování a finanční možnosti.

*

Jak pojišťovny zohledňují riziko sportu?

Pokud jste sportovec, první po čem se pídí, je, jste-li registrovaný sportovec, člen nějakého sportovního klubu. Pokud ano, rozhodně tento fakt musí být v pojistce zaznamenán. Pokud by tak nebylo a při sportování se Vám stal úraz, můžete namísto dopisu o poslání bolestného od pojišťovny ve své schránce najít dopis o doplacení určité sumy za nesdělené informace a rizikovou přirážku kvůli sportovní aktivitě.

Dále některé pojišťovny hodně řeší i úroveň, na jaké se v daném sportu pohybujete. Čím nižší soutěž, tím menší přirážka. To ale nemění nic na tom, že přirážky udělují. Některé jsou tolerantnější více, některé méně. Jsou dokonce takové pojišťovny, které dávají přirážky i za volnočasové sportování bez registrace v nějakém sportovním celku.

*

Je jedno, jaký sport provozuji?

Jedno to určitě není. Pojišťovny dávají hodně sportů do výluk, obzvláště extrémní sporty, či hodně kontaktní sporty. A když nejsou ve výlukách, jsou za ně velké přirážky, i když není člověk profesionál.

*

Plní pojišťovny všechny úrazy způsobené sportem?

Bohužel také ne. Některé z ochranných důvodů proti pojistným podvodům neplní například lehčí úrazy dolních končetin, často ve výlukách jsou i zranění způsobená svalovým přepětím.

*

Co řešíme v pojištění pro sportovce?

Pro naše klienty vybíráme takové pojišťovny, které se hodí k povaze jejich sportovních aktivit. Tím myslíme volbu pojišťovny takovou, kde nebude mít klient přirážku za úroveň provozovaného sportu a když, tak nejmenší možnou. Vybíráme pojišťovny, které kryjí typy úrazů způsobené konkrétním sportem. Dále zohledňujeme rychlost výplaty pojistného plnění při úrazu tak, aby měl klient peníze do týdne k dispozici. Rozhodně pro klienty řešíme možnost nejvyššího možného plnění za úraz, máme mnohé zkušenosti s hlášením pojistných událostí a věřte nám, v lékařských zprávách záleží opravdu na každém slově.